Produse de cercetare-dezvoltare, invenţii, use cases

Dósa A., Ungureanu V.V.  -  Sistemul software expert SCFJ


 
SCFJ (Stabilitatea Căii Fără Joante) simulează pierderea stabilităţii căii fără joante, care modelează fenomenul de şerpuire a căii fără joante cu un grad de fidelitate foarte apropiat de realitate. Acesta permite calculul la şerpuire atât determinist cât şi probabilist, precum şi utilizarea criteriilor de siguranţă la şerpuire reglementate prin Fişa UIC 720R.

Dósa A., Ungureanu V.V.  -  Sistemele software expert SRM, SRMIM şi SRM3D

  SRM (Structuri RutiereMultistrat) permite analizacu elemente finite triunghiulare axialsimetrice cu şase noduri a structurilorrutiere, pentru o singură încărcare, similar programului CALDEROM reglementatîn România pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide, darcu facilităţi suplimentare faţă de modelul CALDEROM şi cu o modelare mairealistă aşa cum rezultă din compararea lui cu modele similare pe plan mondial.SRMIM (Structuri RutiereMultistrat cu Încărcări Multiple) este o extindere a SRM pentru încărcări multiple,permiţând evaluarea efectelor mai multor osii sau roţi asupra structuriirutiere, deci o aproximare mai  fidelă arealităţii. Din compararea lui cu alte programe similare pe plan mondial arezultat o apropiere semnificativă de programul ALIZÉ, care este standardizatîn Franţa pentru dimensionarea structurilor rutiere şi aeroportuare. SRM3D permite analiza spaţială astărilor de eforturi şi deformaţii în structura rutieră utilizând elementefinite de tip tetraedru cu 10 noduri.