Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
EN 

ACTE DE STUDII

CONTACT
 

Adresa: Bd. Eroilor nr.29, 500050 Brasov
 
Secretar sef universitate
Mihaela Alina POPESCU

Telefon: +40 0268 413000 int.118
secretar-sef@unitbv.ro
 
Secretare acte de studii
Simona Boghiu
Marinela Nistor
Telefon: +40 0268 413000
 
Program de lucru cu publicul:
Luni – Vineri: 13,00 - 15,00
 
INFORMATII DESPRE
Documente necesare pentru a intra in posesia diplomei
 • Buletin/carte de identitate (in original) pentru cetatenii romani si pasaport (in original) pentru cetatenii straini si certificat de casatorie sau alt document care atesta schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor;
 • Suplimentul la diploma sau Foaia matricola;
 • Chitanta reprezentand plata taxei pentru eliberarea actelor de studii.
   
Tipuri de acte de studii
Universitatea „Transilvania” din Brasov eliberează urmatoarele tipuri de acte de studii:
 • Diplome de licenta, Diplome de absolvire, Diplome de inginer, Diplome de master, Diplome de studii aprofundate, Diplome de studii postuniversitare de specializare, Diplome de doctor;
 • Certificate de studii universitare de lunga/scurta durata pentru absolventii fara examen de finalizare a studiilor;
 • Certificate de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfectionare;
 • Certificate de promovare a examenelor pentru acordarea gradelor didactice;
 • Certificate de absolvire a DPPD;
 • Atestate de studii universitare generale.
   
Cui i se eliberează actele de studii?
Actele de studii se elibereaza personal titularului, o singura data, in original. In situatia in care titularul actului de studii nu se poate prezenta personal in vederea eliberarii, poate imputernici o alta persoana, printr-o procura autentificata de notar public din Romania sau de catre Serviciul Consular Roman al Ambasadei din tara in care se afla titularul. In cazul in care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica in procura numele avut in timpul studiilor. Mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevazut in procura.
 
Foi matricole si programe analitice
Foile matricole pentru promotiile 1983-1995 se elibereaza la cererea absolventilor.
Programele analitice se elibereaza numai la solicitarea absolventilor.
Cererea se depune la registratura universitatii sau la secretariatul facultatii absolvite, insotita de chitanta reprezentand taxa pentru eliberarea foii matricole.
 
Duplicate ale actelor de studii
In cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora, in urma depunerii urmatoarelor documente:
 • Monitorul Oficial al Romaniei – exemplar integral si original – in care a aparut anuntul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii in cauza, daca actul de studii este deteriorat. In anunt vor fi mentionate: denumirea actului, numele si prenumele titularului, anul finalizarii studiilor, seria si numarul actului respectiv, numarul si data eliberarii acestuia. In cazul in care nu mai detineti nici o copie a actului pierdut, puteti solicita o adeverinta cu datele necesare publicarii in Monitorul Oficial.
 • Declaratie pe propria raspundere, autentificata la un notar public asupra imprejurărilor in care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat partial, de asemenea în original;
 • Certificat de nastere, in copie legalizata la notar;
 • Doua fotografii (3/4 cm) color, realizate recent, pe hirtie fototgrafica;
 • Timbru fiscal de 1 leu, pentru fiecare act de studiu pierdut;
 • Chitanta reprezentind taxa pentru eliberarea duplicatului, pentru fiecare act de studii pierdut;
 • Cerere de intocmire a duplicatului, adresata rectorului universitatii
  Dosarul cuprinzand documentele mentionate mai sus se depune la registratura universitatii si este suspus aprobarii Biroului Senatului. Duplicatul se elibereaza in maxim 90 de zile de la inregistrarea cererii. Eliberarea duplicatului se face personal sau prin mandatar, in conditiile specificate mai sus.
   
Recomandari
Pastrati in bune conditii originalele actelor de studii si evitati depunerea acestora la dosarele de concurs. Nu plastifiati originalele actelor de studii, deoarece puteti avea dificultati in privinta autentificarii si apostilarii acestora.
 
Confirmari ale actelor de studii
Adeverintele de autenticitate a actelor de studii se elibereaza la cererea absolventilor. Cererea, insotita de copii ale dipomei si foii matricole, se depune la registratura universitatii.
 • Confirmari (adeverinte de autenticitate): solicitate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului  in vederea vizarii actelor de studii sau de catre diverse institutii din strainatate in scopul echivalarii actelor de studii;
 • Adeverinte de autenticitate (in limba romana) a actelor de studii, necesare vizarii, de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, a actelor de studii pentru plecarea in strainatate;
 • Adeverinte de confirmare a actelor de studii, in limba engleza, in vederea echivalarii actelor de studii in strainatate. Universitatea “Transilvania” din Brasov poate trimite la o adresa ceruta de dumneavoastra copii confirmate ale diplomei si anexei la diploma (foaia matricola), intr-un plic sigilat cu stampila Universitatii. Deoarece originalele actelor mentionate mai sus sunt in posesia dumneavoastra, avem nevoie de copii ale acestore acte (aduse de cineva sau transmise prin fax la nr. 0268 410 525). Aceste copii vor fi confirmate (in scris), semnate si stampilate.
   
Taxe
Pentru anul universitar 2009/2010  
Nr. crt.
Specificatia
Valoarea
Observatii
1. Taxa pentru eliberare foi matricole/situatii scolare partiale (la cerere) 25 lei Pentru fiecare an de studiu.
Exceptie studentii care beneficiaza de bursa Socrates.
Exceptie studentii care participa la concursuri pentru obtinerea unor burse sau alte ajutoare materiale.
Exceptie absolventii de colegii care se inscriu la continuare de studii in cadrul universitatii.
Exceptie studentii angajati ai universitatii.
2. Taxa eliberare acte de studii 25 lei Pentru fiecare act de studiu.Exceptie angajati ai universitatii.
3. Taxa pentru eliberare programe analitice (la cerere) 100 lei Absolvanti colegii (3 ani)
300 lei Absolvanti forma lunga + ciclul I si II cf. L288 (3 - 6 ani)
4. Taxa pentru eliberare certificate, atestate si duplicate ale actelor de studii (la cerere) 100 lei  
5. Taxa de urgenta eliberare acte de studii 250 lei Se elibereaza in terment de maximum 10 zile lucratoare
6. Taxa eliberare diploma de doctor 50 lei Exceptie angajati ai universitatii.
7. Taxa pentru eliberare adeverinta cu date pentru Monitorul oficial (la cerere) 10 lei  
8. Taxa pentru eliberare adeverinta de confirmare a autenticitatii actelor de studii (la cerere) 20 lei  

ACTUALITATE

Minimize

   Admitere 2012   

Tabere Studentesti 

Bursa Universitatii  si  Angajatul anului

Intreprinderi pentru practica studentilor in Brasov, 2012

Intalnirea regionala ERASMUS, 29 iunie 2012

Gala premiilor speciale studentesti - 14.06.2012, ora 17, Complexul Memorandului

Premiile castigate de studentii economisti la competitiile nationale si internationale AFER

Premiul anual C.I. Motas - concurs lucrari stiintifice SNTGN "TRANSGAZ" S.A.

Studentul ANTON TEODOR a obtinut Locul I la Campionatul National Universitar de Sah, desfasurat la Bucuresti in perioada 18-20 mai 2012

Clubul pentru Protectia Naturii si Turism Brasov anunta desfasurarea competitiei sportive "Brasov Marathon" in data de 19 mai 2012

14-19 mai 2012 Erasmus Open Minds Week

Sesiunea cercurilor stiintifice studentesti 2012

Programul "Zece din douazeci de mii"

PRELUNGIRE inscrieri 2012 - Programul de invatare pe tot parcursul vietii – LLP ERASMUS

In atentia studentilor din anii terminali

Apel la voluntariat adresat studentilor Universitatii Transilvania

Fulbright Student Award

Premiile Universitatii Transilvania din Brasov 2011

Festivalul ETNOVEMBER 2011

Premii obtinute de studentii Facultatii de Litere

INSCRIERI 2011-2012 – LLP/ ERASMUS studentii masteranzi si doctoranzi

Programul de burse postdoctorale FULBRIGHT SENIOR AWARD 2012-2013

Deschiderea festiva a anului universitar 2011-2012

Sesiune suplimentara de examene - 4 oct. 2011

Sesiune a II-a de inscriere la Masterat

Sesiune suplimentara de examene

Admitere Doctorat 2011-2012

Admitere Master 2011-2012

Inscrieri - admiterea licenta - sesiunea de toamna 7-11.09.2011

Alegeri 2011/2012

Concursuri didactice 2011

Rezultate admitere iulie 2011

Informatii privind admiterea 2011

Premiul III la Editia a 9-a a Concursului National de Design de Mobilier

Succes al scolii brasovene de mecatronica

Trei premii castigate de studentii participanti la Olimpiada Nationala de Marketing

Marele Premiu in cadrul Olimpiadei Nationale de Finante si Institutii Financiare

30 de ani de la primul zbor in cosmos al unui cosmonaut roman

Locul I la concursul studentilor facultatilor de silvicultura din Europa

Medalia de aur la Salonul International de Inventii de la Geneva

Incepand cu 28 martie 2011 se realizeaza procesul de evaluare de catre studenti a disciplinelor din semestrul I al anului universitar 2010-2011.

Prelungire inscrieri 2011 - Programul de invatare pe tot parcursul vietii - LLP ERASMUS

Inscrieri 2011 - Programul de invatare pe tot parcursul vietii - LLP ERASMUS

Festivalul multicultural ETNOVEMBER 2010 se va desfasura in perioada 20-22 Noiembrie 2010. Deschiderea festiva va avea loc Sambata 20 Noiembrie 2010, ora 13.00, la Aula Sergiu Chiriacescu.

Evaluarea de catre studenti a activitatii didactice

Conferinta Decanilor Facultatilor de Silvicultura din Europa, 14-17 octombrie 2010

Scientific Symposium FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 15-16 October 2010

Conferintele Scolii Doctorale a Facultatii de Litere

Deschiderea anului universitar 2010-2011

Doi studenti din Universitatea Transilvania din Brasov premiati la Concursul National de Design de Mobilier

 Comunicat privind examenul de finalizare a studiilor universitare de licenta pentru studentii din promotia 2010

Parteneriat Universitatea Transilvania - Univeristatea Jianzju din Shenyang, China

Decernarea titlului de  Doctor Honoris Causa  domnului Prof. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan

Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului Prof. dr. ing. Gheorghe-Alexandru RADU

Realizari la Expozitia internationala INVENTICA 2010

Deschidere oficiala proiect RO-SMEP/ Panels - a two way communication RO-EU

Premii ale studentilor de la Facultatea de Industria Lemnului

Premii la concursul national de Mecanica "Andrei Ioachimescu"

Premii ale studentilor nostri la concursul profesional C.C. Teodorescu - Rezistenta Materialelor

Studentii Universitatii Transilvania din Brasov (Facultatea de Muzica) au obtinut premii la Concursul “Sigismumd Toduta” - Deva

Zilele portilor deschise

Locul I la concursul studentilor facultatilor de silvicultura din Europa

Evaluarea de catre studenti a activitatii didactice

Inscrieri 2010 - Programul de invatare pe tot parcursul vietii - LLP ERASMUS

Program de formare antreprenoriala

 

CONFERINTE SI SIMPOZIOANE

Minimize

Prima conferinta AFCO 2012 - Aula Universitatii Transilvania din Brasov - 18 iulie, orele 9:00-17:00

Expozitia de restaurare a mobilei, editia a 7-a, 30 mai - 5 iulie

Biblio 2012, International Conference on Library and Information Science, Brasov, 6-8 June, 2012

The 3rd International Conference on Computing and Solutions in Manufacturing Engineering - CoSME '12

A VI-a editie a Conferintei Nationale de Psihologie - 2012, 25-29 septembrie 2012

Conferinta cu tema: Experiente Europene in Supravegherea si Controlul Infectiilor Nosocomiale

Conferinta BIOATLAS 2012

Conferinta IC-ANMBES 2012

Conferinta ROCAM 2012

A VI-a editie a Colocviului National de Stiinte Sociale -  2011, 17-18 noiembrie

The 3rd International Conference on Sustainable Energy, CSE 2011

The Seventh Congress of Romanian Mathematicians June 29-July 5, 2011, Brasov, Romania
 

A VII-a editie a Colocviului National Universitar de Literatura Romana Contemporana

International Conference Health Nutrition and Public Health - IC - HNPH 2011

Wood Science and Engieering in the Third Millennium - ICWSE 2011, 3-5 November 2011, Brasov

Conferinta Internationala REV2011 (Remote Engineering & Virtual Instrumentation), 28 Iunie - 1 Iulie, 2011

BIBLIO 2011, International Conference on Library and Information Science, Brasov, 2-4 June, 2011

The 6th International Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue "SpeD 2011", 18-21 mai 2011, Brasov

Conferinta Internationala BRAMAT2011 (Materials Science & Engineering), 24-26 februarie 2011

Seminar Netzsch - 22 mai

Seminar CSM Instruments - 31 maiArhiva